Deze compacte keukentafel heeft als kenmerk dat de poten en het blad één worden door de wijze waarop de poten in het blad verwerkt worden.